Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2021-04-26
Paragrafer
§§ 78-79
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-26
Datum då anslaget tas ned
2021-05-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-26 till 2021-05-18
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?