Regler för evenemangskalender

Syfte

Evenemangskalendern på ostragoinge.se ska vara en plats där både kommuninvånare och besökare ska kunna finna information om aktuella aktiviteter i Östra Göinge. Innehållet i kalendern ska bidra till att ge en positiv bild av Östra Göinge kommun samt stärka platsen och varumärket ”Skånes gröna hjärta” genom att öka servicen för dem som vill besöka ett evenemang. Evenemangskalendern …

 • … skapar kännedom om Östra Göinge
 • … är imagestärkande för varumärket Östra Göinge – Skånes gröna hjärta
 • … bidrar till ökad stolthet över att bo i Östra Göinge
 • … bidrar till ett ökat antal besökare till Östra Göinge
 • … bidrar till ett ökat antal inflyttare till Östra Göinge
 • … bidrar till att fler företag startar i Östra Göinge
 • … bidrar till att fler företag flyttar till Östra Göinge

 

Kriterier

Det finns kriterier som evenemangen ska uppfylla för att kunna publiceras. Evenemangskalender kan innehålla både tips om kommersiella och ideella evenemang, men får inte vara en marknads- eller annonsplats. Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just evenemanget i sig är inte godkänt, exempelvis en butik som bjuder på fika och/eller underhållning i syfte att locka fler kunder. Evenemang som publiceras ska uppfylla dessa kriterier:

 • Evenemanget ska vara av intresse för både besökare och kommuninvånare
 • Evenemanget ska helt eller delvis äga rum inom kommunens gränser
 • Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten
 • Ett kommersiellt evenemang publiceras bara om det rör något ”utöver de vanliga erbjudandena eller öppettiderna”

 

Regler

Detta får inte publiceras:

 • Evenemangstips som kan uppfattas som anstötliga eller de som har rasistiska eller sexistiska budskap.
 • Annonser eller öppettider för företag.
 • Religiösa och politiska evenemang, till exempel: gudstjänster eller politiska möten. Konserter eller öppna aktiviteter i kyrkan är dock tillåtna. En föreläsning som är öppen för allmänheten, med t.ex. en riksdagspolitiker är också tillåten.

Hittade du inte vad du sökte?