Vass småsten från halkbekämpning på cykelvägar i kommunen

Synpunkt (sammanfattning)

Under hela 2021 fram till december cyklade jag många mil på cykelvägar och andra vägar i Ö Göinge kommun. En enda punktering drabbades jag av. Den berodde på en kvarglömd sylvass småsten från er halkbekämpning mellan Broby och Glimåkra. Nu under december 2021 och januari 2022 har jag drabbats av 5 punkteringar. Alla orsakade av er halkbekämpning med små sylvassa stenar. Ni kan lika gärna lägga ut spikmattor på cykelbanorna. Jag försöker cykla i biltrafiken men ibland måste man använda cykelvägarna. Varför inte använda vanlig finkornig sand? Som inte resulterar i punkteringar och är lika bra motmedel mot halka. Vi som cyklar värnar miljön och bidrar på många sätt till en förbättrad hälsonivå i kommunen. Vore på sin plats att kommunen tar hänsyn till vår trafikmiljö. Det är enorma mängder sylvassa stenar överallt denna vinter. Obegripligt. Dessutom verkar det som om snöröjningsentreprenörerna är bättre på att omplacera trottoarkanter och grästuvor än att flytta snö från vägarna. Dåligt utförda arbeten både i Broby och Glimåkra. Ska jag och flera andra sluta cykla på grund av era stenspikmattor eller är vi bara en marginaliserad grupp som kan ägna tid åt att laga punkteringar istället för att syssla med friskvård?

Svar (sammanfattning)

Det var tråkigt att höra, att du kör punktering, men på vintern bör du använda vinterdäck med eller utan dubb till din cykel alternativt lite grövre däck.
Vi, liksom de flesta kommunerna i Skåne, halkbekämpar med olika fraktioner av kross. Vanligast är 2 - 4 som är saltblandad för att förhindra att det fryser men det förekommer 0 - 2 och 0 - 4 också. Grus vill man inte lägga för den ligger inte kvar där man lägger den, utan den hamnar lätt i kanterna och där gör den ingen nytta. Skulle det dessutom torka upp blåser gruset bort, och då har vi ogjort arbete. Fördelen med att använda 2 - 4 överstiger nackdelarna.

Diarienummer
KS 2022/00122
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-01-05
Svar lämnat
2022-01-05
Handläggare
Glenn Nilsson, Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?