Utredning om avveckling av skola en viktig fråga att lyfta

Synpunkt (sammanfattning)

Jag vill ge en stor eloge till er som arbetar kring frågan om en eventuell nedläggning av Mölleskolan. Även om frågan kan väcka många tankar och känslor så är de ändå en fråga som skolområdet behöver lyfta. När jag läser synpunkterna kring Mölleskolan så blir jag mörkrädd hur folk i dagens samhälle beter sig och utrycker sig mot er som arbetar med detta. Man kan vända de och se hur personerna som går på angrepp hur de själva hade tyckt om att bli påhoppade sådär om beslut som dem själva kan behöva ta ibland. Jag önskar er all lycka till i arbetet kring Mölleskolan.

Svar (sammanfattning)

Tack för att du delar dina tankar med oss. Vi har hela tiden varit medvetna om att utredningen om en eventuell nedläggning av Mölleskolan skulle väcka starka känslor och reaktioner. Att gå fram med detta förslag är därför noggrant övervägt utifrån de rådande förutsättningarna. Ditt stöd och engagemang betyder mycket för oss när vi arbetar för att hantera denna känsloladdade fråga. Som du påpekar är respektfull kommunikation och bemötande viktigt, och vi uppskattar din påminnelse om vikten av att behandla varandra respektfullt och med välvilja, oavsett åsikter. Vår strävan är hela tiden att skapa en miljö där diskussioner kan föras på ett konstruktivt och respektfullt sätt, oavsett vad man tycker om utredningen. Jag vill också understryka att vi har strävat efter att inkludera och lyssna till samhällets röster i denna process, även om våra avvägningar och samlade bedömning i den färdiga utredningen inte uppskattas av alla. Vi gör hela tiden vårt allra bästa för att navigera genom detta på bästa sätt för alla inblandade.

Diarienummer
2023-01486
Typ av synpunkt
Beröm
Synpunkten inkommen
2023-11-30
Svar lämnat
2023-11-30
Handläggare
Cecilia Flood, Utbildningschef/Skolchef

Hittade du inte vad du sökte?