Utebliven redovisning av smittspridning i lokala tidningar

Synpunkt (sammanfattning)

Vill att all smittspridningen av covid-19 redovisas varje vecka i lokala tidningar. Det är missat angående Västanvid samt aktuella åtgärder.

Svar (sammanfattning)

Kommer i nuläget inte att redovisa antalet konstaterade Covidpositiva inom Hälsa och omsorg utan hänvisar till Region Skånes veckovisa redovisning för hela Östra Göinge. Vi arbetar efter rutinen att kontakt sker med närmaste anhörig som den enskilde uppgett blir kontaktade om det är smitta eller pågående smittspårning i särskilda boendeformer. Anslag sätts även på dörrarna. Om man inte är nära anhörig kan man ringa och fråga den man vill besöka alternativt till avdelningen. I hemtjänsten ansvarar den enskilde själv för att informera kontaktnätet om eventuell smitta. Om personen inte själv kan informera ges information till närmast anhörig. Endast generell information om smitta kan lämnas med hänvisning till sekretess för enskilda personer.

Diarienummer
KS 2021/02614
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-12-02
Svar lämnat
2021-12-02
Handläggare
Monica Dahl, Verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg

Hittade du inte vad du sökte?