Uppskattade insatser från Östra Göinge kommun på Skåneleden

Synpunkt (sammanfattning)

Vi har varit i helgen på Malmö naturfestival och träffade ovana och lite mer vana naturbesökare. Jag fick höra från en man, som med sina vänner vandrar genom Skåneleden och att de var väldigt imponerade över era insatser i Östra Göinge kommun. Det var den bästa del av Skåneleden de hittills har gått och var nöjda med hur leden var skött.

Svar (sammanfattning)

Det var verkligen roligt att höra. Tack.

Diarienummer
KS 2022/01978
Typ av synpunkt
Beröm
Synpunkten inkommen
2022-09-27
Svar lämnat
2022-09-27
Handläggare
Therese Svensson Collin, Fritids-/föreningssamordnare

Hittade du inte vad du sökte?