Upprensning i området vid gång- och cykelväg utmed Osbyvägen

Synpunkt (sammanfattning)

Vill ge beröm till er hur fint ni gör det med upprensning i området vid gång- och cykelvägen utmed Osbyvägen. Trevligt med svampen som skogshuggarna gjort där. Verkligen allt beröm till kommunen och vill att ni framför hur bra skogshuggarna sköter det.

Svar (sammanfattning)

Tack, vad trevligt att det uppskattas, vi kommer naturligtvis att framföra detta till de som utför arbetet i området.

Diarienummer
KS 2021/02248
Typ av synpunkt
Beröm
Synpunkten inkommen
2021-10-19
Svar lämnat
2021-10-20
Handläggare
Håkan Martinsson, Arbetsledare verkstad och förråd

Hittade du inte vad du sökte?