Uppmaning till fastighetsägare att klippa häck samt hantering av katter

Synpunkt (sammanfattning)

Man behöver klippa häcken omgående i korsningen till Gränsgatan. Det är stort problem när man ska köra ut. Det finns även katter som springer vilt i området och förorenar för grannarna.

Svar (sammanfattning)

Enligt plan- och bygglagen är en fastighetsägare skyldig att hålla sin tomt i ett vårdat skick, så att inte betydande olägenheter för omgivning eller trafik uppstår, och att risken för olycksfall begränsas. Det finns utöver detta inga lagstadgade krav på att t.ex. klippa häck, gräsmatta eller växtlighet så länge ingen fara uppstår. En vildvuxen tomt bedöms sällan som ovårdad till den grad att det är befogat med ett ingripande baserat på tillsyn. Enligt djurskyddslagen har katter rätt att röra sig fritt. Det finns också domar som slår fast att denna rätt gäller både på ägarens tomt och på andras tomter. Det är alltså varken fel eller någon olägenhet för människors hälsa om en eller fler katter rör sig på din tomt.

Diarienummer
2023-00955
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2023-06-30
Svar lämnat
2023-11-27
Handläggare
Elin Lindblom, Tf Miljö- och bygglovschef

Hittade du inte vad du sökte?