Underhåll av å i Sibbhult

Synpunkt (sammanfattning)

Kommer ön i dammen att skötas alls? När kommer det att tas bort de döda träden i parken?

Svar (sammanfattning)

Tyvärr är bron över till ön vandaliserad, vi har besiktigat bron. Den kommer behöva åtgärdas innan gräset kan bli trimmat/slaget på ön. De döda träden kommer plockas i vinter, dock är det ingen enkel match då kommunen inte äger marken som bron ligger på. Och möjligheterna att transportera bort trädet kommer bli ännu svårare. Växtligheten utmed kanterna föryngras enligt liggande underhållsplan. Tidigare har kanterna trimmats men så kommer ej att ske, på grund av att risken att skador är överhängande, eventuellt kommer slänterna att slag hackas.

Diarienummer
KS 2022/01664
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-09-05
Svar lämnat
2022-09-23
Handläggare
Glenn Nilsson, Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?