Trollabackarna i Glimåkra

Synpunkt (sammanfattning)

För en tid sedan gick att läsa på kommunens hemsida att ett större område skulle avverkas i Trollabackarna för att sedan planteras med löv. Detta större område visar sig vara 6,4 ha i ett kommunalt friluftsområde där ideella krafter lagt tid och engagemang på att lyfta området för att främja friluftsliv och rörelse. Att man gjort bedömningen att man inte kunde gå in och gallra är sin sak men att man väljer att göra ett så pass stort (för området) kalhygge på kommunal mark är tråkigt i den skogsdebatt som råder. För kommuninvånarna och friluftslivet hoppas jag att de pengar som denna avverkning ger går tillbaka till åtgärder för att lyfta skötseln av vår kommunala skog och att främja friluftslivet i kommunen.

Svar (sammanfattning)

Vi är fullt medvetna om den betydelsen denna skog har för friluftslivet och det vill vi värna om. Tyvärr med de angrepp och den typ av skog så är detta det enda alternativ som vi har. Kommunens ambition är att det på längre sikt ska kunna bli en riktig oas för friluftslivet i detta härliga område. De ekonomiska värdena som finns här kommer naturligtvis att gå tillbaka till just denna verksamheten i vår satsning på att vara Skånes gröna hjärta.

Diarienummer
KS 2021/02096
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2021-10-06
Svar lämnat
2021-10-07
Handläggare
Håkan Martinsson, Arbetsledare förråd och verkstad

Hittade du inte vad du sökte?