Trasiga redskap på lekplats i Sibbhult

Synpunkt (sammanfattning)

Snurrleksaken mellan stubbarna på lekplatsen i Sibbhult har lossnat från förankringen i marken. Det har varit så i flera månader och behöver åtgärdas.

Svar (sammanfattning)

Att det har varit så i flera månader låter konstigt. Vi kollar över alla lekplatser en gång per månad.

Diarienummer
KS 2022/01814
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-09-15
Svar lämnat
2022-09-23
Handläggare
Glenn Nilsson, Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?