Till vilken ålder får man jobba i kommunen

Synpunkt (sammanfattning)

Jag har lämnat synpunkt tidigare gällande konsumentrådgivare. Mitt förslag var att inte ha åldringar som anställda. Vid hur hög ålder avslutar ni era anställningar hos kommunen och gäller det alla yrkesgrupper?

Svar (sammanfattning)

I den första synpunkten som skickades in så skrev jag som svar att enskilda personalärenden är något jag inte har möjlighet att gå in på. Men jag kan berätta att den allmänna rätten att stanna kvar i anställning är 69 år. Man kan dock arbeta efter 69 års ålder om arbetsgivaren bedömer att man fortfarande är arbetsför. Det allmänna rätten att kvarstå i anställning till 69 år gäller för samtliga yrkesgrupper.

Diarienummer
2023-01437
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2023-11-20
Svar lämnat
2023-11-27
Handläggare
Nermina Crnkic, Stabschef

Hittade du inte vad du sökte?