Ta fram handlingsplan för särskilt begåvade elever

Synpunkt (sammanfattning)

Skolverket uppskattar att 5 % av alla elever är särbegåvade med behov av utmaning på en nivå som överskrider den vanliga för årskursen. Flertalet andra kommuner, både i Skåne men också i riket, har tagit fram handlingsplaner för hur man identifierar och stödjer barn med särskild begåvning i svenska skolor. 2010 gjordes en ändring av skollagen som i klartext beskriver att "Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling". Tyvärr råder det fortfarande okunskap om särskild begåvning i stora delar av skolvärlden, vilket inte minst bekräftas av återkommande vittnesmål i de föräldranätverk som finns. Skolinspektionen larmade 2016 om att en tredjedel av eleverna i Sverige ”tycker att de får för lite utmaningar", baserat på en enkät med svar från 42 000 niondeklassare. Samma rapport visar att en tredjedel av pedagogerna i grundskolan tycker att det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att alla kan gå framåt tillsammans. Det ska inte heller glömmas bort att särskilt begåvade bland nyanlända och socioekonomiskt utsatta elever är i extra stort behov av systematiserat arbete då de idag upptäcks ännu mer sällan än andra särskilt begåvade, och därmed inte får den hjälp de behöver. Med utgångspunkt i en handlingsplan behöver kunskap spridas och attityder lyftas till ytan och arbetas med. Stöd kan hämtas från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Svar (sammanfattning)

Vi vill höja skolresultaten i Östra Göinge brett över hela linjen bland eleverna och för att lyckas med det måste vi i samhället prata och diskutera skolfrågor betydligt mer än vad som görs idag. Självklart ska varje elev kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar, både de som ligger under snittet och de som ligger över snittet.

Hur vi redan jobbar och kommer att jobba vidare med elever med särskild begåvning är en verksamhetsfråga och något jag som politiker inte har svar på. Men jag kommer att ta det med mig och ställa frågan.

Det är alltid välkommet med tankar, idéer och inspel såsom du bidrar med. Tack för det!

Diarienummer
KS 2020/02836
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2020-10-28
Svar lämnat
2020-10-28
Handläggare
Daniel Jönsson Lyckestam, Vice kommunstyrelseordförande/Ordförande resultatutskottet

Hittade du inte vad du sökte?