Snabb och konkret info från rektor på Kviingeskolan

Synpunkt (sammanfattning)

Vill framföra beröm till rektor på Kviingeskolan för snabb information till vårdnadshavare gällande barn som rökt e-cigaretter på skolan. Positivt också med sammanfattning av vilka åtgärder man gör för att få bukt med detta.

Svar (sammanfattning)

Tack för berömmet och synpunkten på att man uppskattar snabb återkoppling och information.

Diarienummer
KS 2022/01886
Typ av synpunkt
Beröm
Synpunkten inkommen
2022-09-20
Svar lämnat
2022-09-20
Handläggare
Ann-Sofie Jönsson, Rektor

Hittade du inte vad du sökte?