Skräp på rast- och grillplatser

Synpunkt (sammanfattning)

När jag är ute och går, så undrar jag varför sopkärlen eller papperskorgarna alltid ska bli överfyllda, runt om på grill- och rastplatser vid Genastorps FVO?

Svar (sammanfattning)

Detta är inget som ingår i kommunens skötsel. Däremot är det fiskevårdsområdets ansvar. Vi gör en tillfällig insats och ta hand om skräpet denna gång.

Diarienummer
KS 2022/00577
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-03-14
Svar lämnat
2022-03-15
Handläggare
Glenn Nilsson, Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?