Skötseln av grönområdena i kommunen

Synpunkt (sammanfattning)

Så fint och välgjort det blivit i Glimåkra och Sibbhult! Men glömmer ni allt fint som är gjort innan? Barnens skog i Sibbhult; nästan igenvuxet, skyltarna kass, alla fina konstverk = sönderslagna utan underhåll, varför?
Broby vid motorbanan finns en vall som på kvällar och nätter var upplyst = tjusigt, men där växer massor av sly och förtar alltihop! Kan ju inte vara så svårt att åtgärda?! Likadant att klippa vallen och runt om, där finns massor av lupiner, nog sades det att man skulle hålla efter det? Skulle vara fantastiskt om detta fixas till.

Svar (sammanfattning)

Roligt att du uppskattar delar av det som vår kommun har att erbjuda! Konstverken som finns i Barnens skog ägs av konstnären. Kommunen kommer att ta kontakt med denne för en dialog om framtiden för verken.
Vi har några ytor att röja i Broby under vintern 19/20 och vallen vid crossbanan är en av dessa. Det kommer således att åtgärdas. Lupiner är inget som kommunen idag bekämpar aktivt.

Diarienummer
KS 2019/01180
Typ av synpunkt
Beröm, Klagomål
Synpunkten inkommen
2019-08-05
Svar lämnat
2019-08-06
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?