Skötsel av gräsytor i Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

Det är fint med blommor som planterats ut på allmänna platser, men när gräsytorna är dåligt skötta och ogräset får växa högt, blir man besviken. Rondellen med lavendel mitt i byn skulle kunna vara fin, men glöms bort varje år! Hoppas på bättring!

Svar (sammanfattning)

Vi har varit och iordningställt rondellen, angående gräset så är det inget som vi är nöjda med. Tyvärr så har vi har vi svårt att hinna med för tillfället, men vi håller på att se över detta.

Diarienummer
KS 2021/01335
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-05-28
Svar lämnat
2021-06-18
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?