Skillnad i skötsel av kommunens grönytor

Synpunkt (sammanfattning)

Varit i Broby, där är grönytorna välskötta. Kör till Sibbhult, där ser ännu en gång grönytorna misskötta ut. Varför?

Svar (sammanfattning)

Kommunens grönytor sköts genom rondering där alla byar besöks regelbundet.

Diarienummer
KS 2019/01021
Typ av synpunkt
Beröm, Klagomål
Synpunkten inkommen
2019-06-25
Svar lämnat
2019-06-26
Handläggare
Ann-Sofie Görnebrand, Arbetsledare Skog/Park

Hittade du inte vad du sökte?