Skadegörelse och kriminalitet i kommunen

Synpunkt (sammanfattning)

Nu får det väl ändå vara nog! När ska det hända något i denna kommunen gällande skadegörelsen som har pågått i flera veckors tid på alla möjliga ställen. Ska boende i vår kommun betala för att fåtal personer tar sönder? Var är poliserna. Varför tar inte socialen hand om dessa barn som gjort en del av skadegörelsen? Detta måste väl ändå vara ett rop på hjälp!!!! Drogförsäljningen som sker på flera kända ställen i Broby.

Svar (sammanfattning)

Skadegörelsen är ett mycket stort bekymmer. Drogförsäljningen också. Därför arbetar kommunen intensivt tillsammans med polisen, väktarbolag, Fryshuset, nattvandrare och andra engagerade vuxna. Från kommunens sida deltar framför allt socialtjänsten, skolan, fritidsverksamheten, säkerhetssamordnaren och flera chefer med olika uppdrag.
Under det senaste året har vi byggt upp en brottsförebyggande verksamhet, bland annat tillsammans med polisen. Vi har ansökt om att få sätta upp övervakningskameror i centrala Broby, men fått nej från staten. Vi har också ansökt om och fått tillstånd av polisen att använda ordningsvakter.
Det är lätt att säga att polisen och socialen inte gör sitt. De kan väl bara ta hand om barn och unga som inte sköter sig. Men riktigt så enkelt är det inte i ett rättssamhälle. Så länge barnen inte är myndiga så är det deras föräldrar som har ansvaret för dem och deras handlingar. Våra fokus är att i första hand ge stöd till föräldrar och barn som har hamnat i svårigheter och att förebygga brott. Alla som vill hjälpa till att göra något och motverka skadegörelse och annan brottslighet är varmt välkomna att hjälpa till.

Diarienummer
KS 2021/01147
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-05-24
Svar lämnat
2021-05-25
Handläggare
Jonas Rydberg, Kommunchef

Hittade du inte vad du sökte?