Simskola inomhus i pandemitider

Synpunkt (sammanfattning)

Jag arbetar inom sjukvården och förvånades redan förra året över att simskolan flyttade inomhus, istället för utomhus exempelvis vid Trollabadet. Jag måste fråga hur ni på kommunen har tänkt när ni väljer att flytta simskolan inomhus, kopplat till pandemin? Vore det inte bättre att förlägga undervisningen utomhus eftersom smittan då sprids mindre? Allra helst skulle jag vilja se att kommunen valde att lägga den viktiga simundervisningen i första hand utomhus - för att minska smittspridningen.

Svar (sammanfattning)

Även i år planerar vi för att ha sommarsimskolan enbart i Broby simhall. Vi har fortfarande osäkerheter kring restriktionerna kopplat till Corona-pandemin och hur de kommer att förändras, vilket gör att vi koncentrerar sommarsimskolan till ett ställe. Vi kommer att lägga ut information på vår hemsida och sociala medier så fort vi öppnar för anmälningar. Vi känner oss trygga i att vi kommer att kunna genomföra en säker sommarsimskola i Broby simhall utifrån de anpassningar som vi har gjort och kommer att göra. Vi kommer att sprida ut simskolan på fler dagar. Vi kommer att ha simskola både på dagtid och kvällstid, något vi inte kommer att kunna ha på utebaden. Vi kommer att ha färre deltagare i grupperna och dela upp grupperna i än mindre grupper i omklädningsrum och i simhallen. Något som vi anser att vi på ett bättre sätt kan göra i simhallen utifrån den logistik som vi lagt upp för simundervisningen. Då vi redan nu genomför simundervisning i simhallen så har vi flera rutiner som vi redan jobbar efter. Under simskolan så är det bara personalen och deltagarna som är i simhallen och då simhallen är stängd för allmänheten så kommer inte allmänheten att vara i hallen före eller efter simskolan vilket minskar risken för smittspridning.

Diarienummer
KS 2021/00913
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-04-16
Svar lämnat
2021-04-22
Handläggare
Jan Carlson, Chef kultur/fritid

Hittade du inte vad du sökte?