Sammanslagning mellan Mölleskolan och Glimåkraskolan under jul och nyår med hänsyn till covid-19

Synpunkt (sammanfattning)

Hur tänker ni gällande covid-19? Varje gång ni skickar ut info till oss föräldrar om covid-19 så poängterar ni upprepade gånger att ni följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Trots detta så planerar ni en sammanslagning mellan Mölleskolan och Glimåkraskolan under jul och nyår, då ska alltså elever och personal som normalt sett aldrig träffas dela utrymme på Glimåkraskolan. Hur tänker ni? Var gick det fel i planeringen? Jag har full förståelse för att personal vill ha julledigt, men under rådande omständigheter så ska man kanske inte räkna med att man kan få 2-3 veckors semester.

Svar (sammanfattning)

Vi kommer inte att slå ihop våra fritidshem under jullovet.

Diarienummer
KS 2020/03281
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2020-12-15
Svar lämnat
2020-12-15
Handläggare
Marie Jönsson, Rektor

Hittade du inte vad du sökte?