Rondellen i Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

Går det inte göra något åt rondellen i Knislinge och göra den lite snyggare? Det är lavendel och ogräs, en ren skamfläck nästan hela året. Sedan är det några som rensar ogräs men några veckor senare är ogräset tillbaka. Från en som passerar där fem dagar i veckan.

Svar (sammanfattning)

Tack för din synpunkt, detta är inget som vi är stolta över och vi tar till oss detta. Rondellen kommer att snyggas till under vecka 23 (nästa vecka).

Diarienummer
KS 2021/01209
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-05-31
Svar lämnat
2021-06-04
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?