Rivning i Hanaskog under pandemin

Synpunkt (sammanfattning)

Tyvärr har Hanaskog förändrats till det sämre under många år. Det jag har en liten fundering över gäller era planer på att riva Ringen. Vi har en pandemi som pågår vilket är den största krisen som Sverige har hanterat sedan andra världskriget som inte ännu är över. Äldre som levt isolerade, och allt vad det innebär, under en längre tid på grund av pandemin bor i Ringen. Gällande anhörig har hemtjänsten skötts exemplariskt av era anställda. Men, sedan kastar ni ut ett sådant här besked om rivning under pandemin, vilket inte gör saken bättre. Jag har full respekt att ni måste gå vidare med era planer, men ni kunde skjutit fram dessa precis som övriga samhället har gjort med många planer. Om ni hade väntat ett halvår hade nog tillfället varit bättre. Frånsett dessa synpunkter tycker jag att Östra Göinge är Skånes pärla.

Svar (sammanfattning)

Vi har diskuterat denna frågan i över ett års tid och vi kunde inte vänta längre. Jag har full förståelse för att många blir oroliga men Göingehem kommer lösa det så bra det går och gå så mångas önskemål till mötes. Jag tror att detta är vad Hanaskog behöver för att långsiktigt kunna utvecklas till en attraktiv by med högre status och bättre balans i samhället. Tveka aldrig att komma med fler inspel eller synpunkter.

Diarienummer
KS 2021/01112
Typ av synpunkt
Beröm, Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-05-20
Svar lämnat
2021-05-20
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?