Planering av skolskjuts

Synpunkt (sammanfattning)

Jag kräver att kommunen ser över skolskjutsplaneringen för Högsma. Ni behöver se över planeringen, och gränsbestämmelser för vilken skola Högsmas förskolebarn och skolbarn ska tillhöra! Kommunen borde bryr sig om vad invånarna har för behov, med önskemål Sibbhult, och detta borde ge kommunen en indikation på att gränssättningen är fel idag.

Svar (sammanfattning)

Tack för dina synpunkter och dina förbättringsförslag. I dagsläget pågår det inget arbete i kommunen för att förändra befintliga upptagningsområde som är det tillsammans med skollagen som styr rätten till skolskjuts. Kommunen utvärderar hela tiden demografin inom skolområdena för att se om dessa behöver justeras och vi tar med dina synpunkter i denna utvärdering.

Diarienummer
KS 2021/01139
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-05-24
Svar lämnat
2021-06-01
Handläggare
Cecilia Flood, Verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete

Hittade du inte vad du sökte?