Personal och regler på Hanaskogsbadet

Synpunkt (sammanfattning)

Vi är varje år och semestrar i er kommun och ofta är vi på Hanaskogsbadet. Detta till stor fröjd för övriga familjemedlemmar. Dock tycker jag det är helt fel att kommunens anställda ska använda sin mesta tid till mobilen istället för det de ska göra. En annan sak jag tycker är konstigt är att personalen hanterar reglerna olika beroende på vilken kund det är, exempelvis bad med kläder på tillåts när det är bekanta till personalen. Antingen lika för alla eller strunta i de regler som gäller.

Svar (sammanfattning)

Tack för dina synpunkter gällande Hanaskogsbadet. Tråkigt att du hade en negativ upplevelse av badet när du besökte det. Självklart ska alla utföra sina arbetsuppgifter när man är på sin arbetsplats och inte ägna sig åt andra privata angelägenheter. Vidare gäller våra trivsel- och ordningsregler alla. Just gällande badkläder så har vi dem av hygieniska skäl och att våra reningsverk ska fungera tillfredsställande. Vi följer löpande upp så att både arbetsuppgifter utförs och att trivsel- och ordningsregler följs av alla och med tanke på din upplevelse får vi vara ännu tydligare med detta.

Diarienummer
KS 2019/01071
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2019-07-01
Svar lämnat
2019-07-05
Handläggare
Jan Carlson, Chef kultur/fritid

Hittade du inte vad du sökte?