Parkeringsplatser, avspärrning och utegym i Immeln

Synpunkt (sammanfattning)

Sjön och byn Immeln har mycket länge varit ett ganska orört område dit naturälskande människor sökt sig, både för att bo i och njuta av. De senaste åren har turisttrycket ökat rejält, och vi, som bor här, vill gärna värna om att ytterligare exploatering inte sker. Vi tycker att det är viktigt att alla, i enlighet med allemansrätten, ska kunna ta sig till båthamnen, som ju är ett av få lättillgängliga områden i Immeln, slå sig ner på sin filt och njuta av vacker och ren natur. Något som gör detta svårt är bl.a. det stora antal bilar som parkeras i princip överallt på grönytor nära sjön. Vi har därför skissat på ett förslag där parkering skulle kunna finnas i ytterområdena istället för på de sjönära ytorna. En väg ner till båtiläggningsplatsen borde kunna anläggas i områdets östra del som bl.a. skulle innebära mindre trafikfara. Permanenta avspärrningar bör sättas upp. Ett utegym i hamnområdet skulle uppskattas och den asfalterade ytan intill tennisbanan skulle kunna kompletteras med nät och en basketkorg till.

Svar (sammanfattning)

Tack för ett genomarbetat förslag hur man kan förbättra Immelns hamnområde. Kommunen har fortsatta planer på att till exempel hitta en mer hållbar lösning med parkeringsmöjligheterna i området samt hur området fortsatt ska kunna vara en attraktiv plats både för Immelnborna och besökare.

Diarienummer
KS 2021/02059
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2021-10-01
Svar lämnat
2021-10-08
Handläggare
Jan Carlson, Chef Kultur/Fritid

Hittade du inte vad du sökte?