Parkering vid äldreboende

Synpunkt (sammanfattning)

Min mor bor på Lindgårdens demensboende. Just i skrivande stund sitter jag på hennes rum och vakar eftersom hon är döende. Här är det lugnt och avslappnat, och det ända behovet är att behöva hålla koll på bilen, som står parkerad på gatan framför ingången till Lindgården. Det mest störande är hur ni i kommunledningen kan godkänna att bilar, som står parkerade mer än 4 timmar obönhörligen blir lappade med parkeringsböter. Jag vill att ni ser till så någon gör om och gör rätt! Se om inte annat till att avdelningarna på Lindgården kan lämna ut ett parkeringstillstånd i ett sådant här läge - så att man kan ägna sig åt sin döende mor/far i stället för att lägga kraften på att hålla koll på bilen.

Svar (sammanfattning)

Först vill jag beklaga din mors hälsa. När det gäller parkeringsmöjligheter på Västergatan utanför Lindgården är de avsedda för kortare besök. Anledningen är att de parkeringsplatser tidigare användes av personal och andra som upptog dem hela dagar. Behöver man vistas där längre så finns det flera alternativ runt om i kvarteret som till exempel Ekebackens förskola eller finns pendlarparkeringen vid busstationen. Jag har själv råkat ut för samma upplevelse men då var det vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Jag skickar din fråga vidare till ansvariga chefer för dina synpunkter kopplade till längre tillstånd. Eller om vi kan markera upp bättre var det finns parkeringar för längre vistelse.

Diarienummer
KS 2022/00569
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-03-14
Svar lämnat
2022-03-14
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?