Otrevligt bemötande av hemtjänstens personal

Synpunkt (sammanfattning)

God man kontaktar kommunen angående hemtjänsten. Personen, som synpunktslämnaren är god man för, har efter sjukhusvistelse först fått hjälp av Trygg hemgång vilket fungerade bra. Problemet kom när det blev vanlig hemtjänst, med utebliven mat och inköp. När hemtjänsten kontaktas upplevs bemötandet som otrevligt. Hur behandlar vi våra äldre i kommunen?

Svar (sammanfattning)

Kontakt har tagits av enhetschef med både god man och berörd personal för att diskutera den inkomna synpunkten.
Vi vill först tacka dig för att du hört av dig. Det är väsentligt för vår verksamhet att vi kontinuerligt och kritiskt granskar det vi gör i syfte att hela tiden förbättra vår verksamhet vad gäller såväl omsorgsarbete som bemötande. Personalens bemötande av kunderna eller och närstående ska utföras på ett professionellt sätt.

Diarienummer
KS 2021/01153
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-05-21
Svar lämnat
2021-05-21
Handläggare
Beatrix Russek och Annika Brandtesjö, Enhetschef hemtjänst

Hittade du inte vad du sökte?