Omsättning på personal vid hjälp från kommunen till skillnad från LOV

Synpunkt (sammanfattning)

Har läst intervju med kommunchefen i tidningen beträffande förändring av personalens arbetsförhållande från minutstyrning till tillitsstyrning. Samtidigt vill man förlänga tiden innan LOV åter kan bli aktuellt. Har under flera år haft hjälp av privata hemtjänstaktörer, vilket är otroligt bra för den som behöver hjälpen. Maximalt 3 olika personer som kommer för att hjälpa till. Nuvarande hjälp sedan flera månader tillbaka är mycket frustrerande. Olika personer varje gång, endast vid ett tillfälle samma person. Det tar tid för personalen att komma in, att få information om hur hjälpen ska gå till m.m. En enkelt åtgärd: Dela in personalens områden så att de lär känna den som behöver hjälpen.

Svar (sammanfattning)

Kul att du varit nöjd med den privata leverantören du valt tidigare. Vi vill såklart komma igång med LOV:en så fort som möjligt men eftersom vi nu ska göra om vårt system, måste vi skjuta på återuppstarten av LOV:en.

Diarienummer
KS 2021/00910
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-04-21
Svar lämnat
2021-04-21
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?