Området Strömshall och kommunal skötsel i Broby

Synpunkt (sammanfattning)

Eftersom området i Strömshall ofta förekommer i media som ett område för rekreation och det genom pandemin gjort att invånarna tillbringar mer tid hemma så är det dags att ytterligare en gång framföra att det är dags att plantera in fisk i Helgeå mellan kraftverken i Njura och Broby. Det ligger i kommunens intresse att bibehålla intresset för området och utöka det för invånarna. Det gäller för vuxna och barn (ungdomar). Det gäller för kommunen att se till att våra ungdomar, barn och vuxna har något att göra på sin fritid.
Något som jag konstaterat är att det finns ett ökat intresse för området genom bad, motion och grillning på de grillplatser som finns i området. Det händer ofta nu att det kommer folk för att fiska i området men det är inte mycket till fisk i denna del av Helgeå. För att inte tappa intresset för Strömshall från invånarna så tycker jag att kommunen ska arbeta för att
det blir en inplantering av fisk i denna del av Helgeå som är nämnd tidigare. En fisk som är bra att plantera in kan vara gös osv. Jag tror att det skulle vara roligt för invånarna att komma ut i området Strömshall och uppleva området med fiske, grillning och bad. De grillplatser som finns kan även de öka. Det gäller bord och bänkar. Det gäller även övergångar till ön. Behöver tvättas av och rengöras. Kanske kommunen kommer att se att intresset för området blir så pass stort att det väcker intresse för de tomter som ännu inte är sålda. Det gäller att sälja området på bästa sätt för kommunen till intresserade.

Svar (sammanfattning)

Vi försöker hålla samma standard på samtliga våra utemiljöer. Det är inte alltid så lätt då det är varierande belastning på våra ytor, under senare tid har vi väldigt mycket skadegörelse som tar mycket av våra resurser. Just i området Strömshall så finns där två stycken grillplatser, och det ser vi som tillräckligt för detta området i nuläget. Där finns även en brygga och iläggningsplats för båtar. Vi tycker att det är positivt att medborgarna använder utbudet som finns i närområdet. När det gäller fisk och återinplantering så är det inte en kommunal fråga, detta åligger fiskevårdsföreningar (markägare) tillsammans med Länsstyrelsen där kontaktperson inom området finns.
När det gäller tomtförsäljningar så tar vi med oss dina tankar kring detta. Visningar av kvarvarande tomter pågår. Berörd tjänsteman som jobbar med detta är informerad.
När det gäller röjning av sly sker detta på höst- och vinterhalvåret.

Diarienummer
KS 2021/01252
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2021-06-04
Svar lämnat
2021-06-09
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?