Möjlighet till olika utövare inom hemtjänst

Synpunkt (sammanfattning)

Vill bara framföra att jag tycker det är bedrövligt att det inte går att välja fler möjligheter till annan hemtjänst än den kommunala i er kommun. Det kan ju uppstå händelser och så som gör att man helst skulle vilja ha en annan utövare än just den kommunala. Hur länge kommer det att vara så att man endast kan välja en enda och vad beror beslutet på?

Svar (sammanfattning)

Jag delar helt och hållet din åsikt att det inte är bra att inte själv kunna välja utförare. Just nu har vi inga alternativ i Östra Göinge av olika anledningar. Vi har haft ett antal alternativ genom åren men den sista lämnade nu den sista november. Det vi nu gör är att se över hela vårt sätt att fatta biståndsbeslut, ersätta utövare och bedriva vår egen verksamhet. När detta är gjort hoppas jag att någon privat aktör vill etablera sig och bli ett komplement på riktigt i vår kommun. Jag tror det hade varit bra både ur valfrihetssynpunkt men också ett kvalitetsperspektiv.

Diarienummer
KS 2020/03250
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2020-12-10
Svar lämnat
2020-12-10
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?