Möjlighet att städa upp i ån vid lågvatten i Sibbhult

Synpunkt (sammanfattning)

Nu finns det möjlighet att rensa upp ån, att beskära grenar och gräs nu när det är lågvatten. Kunde bli mycket trevligare att gå där och på vissa ställe ser man inte ån.

Svar (sammanfattning)

Vi avser inte längre att trimma gräset på slänterna ner mot ån, då det finns en för stor risk för skador. Eventuellt kommer ytorna kunna slag hackas med maskin istället. Eventuell sly tar vi på vinter när vi har lite mindre att göra.

Diarienummer
KS 2022/01889
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2022-09-20
Svar lämnat
2022-09-23
Handläggare
Glenn Nilsson, Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?