Missnöje på grund av snöplogning under nattetid

Synpunkt (sammanfattning)

Kanske hade ni kunnat vänta och istället köra med snöplogen på dagtid, istället för att hålla folk vakna på natten. Väderförutsättningar på natten någon plusgrad och prognosen varmare med regn under veckan. Kan ses som ett slöseri med skattemedel.

Svar (sammanfattning)

Flertalet vägar blev under gårdagen mycket spåriga på grund av töväder. För att kunna hålla en god framkomlighet för trafikanter valde vi att rensa bort snömodd. I möjligaste mån utförs snöröjning nattetid då det är mindre fordon och personer i rörelse. Vår ambition är även att så många gator som möjligt skall vara röjda innan morgontrafiken kommer igång, detta kan dock var problematiskt att uppnå om det snöar sent fram på morgontimmarna.

Diarienummer
KS 2021/00195
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-01-20
Svar lämnat
2021-01-20
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?