Misskött häck skymmer sikt för trafik i Broby

Synpunkt (sammanfattning)

Återkommande problem med misskött häck i korsningen Gränsgatan/Västergatan i Broby. Jag har ett stående ärende på Fixa min gata men inget händer. Denna häck skymmer all sikt i korsningen. Mycket trafik och två busshållplatser finns nära. Barn går och cyklar här och det är hög risk för olycka. Varför får häcken vara kvar? Häcken måste bort innan nåt allvarligt händer.

Svar (sammanfattning)

Vi tittar på det som ett tillsynsärende och kommer att meddela vår bedömning när ärendet har handlagts.

Diarienummer
KS 2022/01764
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-09-13
Svar lämnat
2022-09-20
Handläggare
Elin Lindblom, Tf Miljö- och bygglovschef

Hittade du inte vad du sökte?