Minska sockerintag för skolans elever

Synpunkt (sammanfattning)

Har barn som går på Västerskolan och jag tycker det är skrämmande hur ofta det fikas. Det är kakor, muffins och godis titt som tätt. I anslutning till kanelbullens dag (1 oktober) åts det både muffins och kanelbullar på samma dag! Mitt förslag är att ni inkluderar även skolorna i samma policy som förskolan har, det vill säga att undvika socker. För i kommunen som har flest överviktiga barn i Sverige bör ni satsa på att öka rörelsen istället för sockerintaget. Man kan göra det mysigt utan att det behöver ätas en massa onyttigheter!

Svar (sammanfattning)

Vi har tagit emot ditt klagomål och kommer att ta upp ditt förslag till vidare diskussion. Det är viktigt att skolan på olika sätt arbetar för goda hälso- och levnadsvanor. Kul att du nämner rörelse i skolan. Vi tycker också det är viktigt med rörelse och har sedan några år tillbaka en satsning med rörelsesatsning på alla våra grundskolor.

Diarienummer
KS 2021/02232
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-10-18
Svar lämnat
2021-10-21
Handläggare
Louise Wendel, T f Avdelningschef Grundskola

Hittade du inte vad du sökte?