Miljön kring Vegagatans lekplats

Synpunkt (sammanfattning)

Med andan i halsen ser vi dagligen hur barn håller på att bli överkörda vid Vegagatans lekplats. Ni måste klippa ner häcken så bilisterna åtminstone ges en chans att se vad som eventuellt kommer runt hörnet. Grinden till lekplatsen går även att öppna ut mot vägen så det har varit nära att vi och andra kört rätt in i den så sätt en spärr så den breda grindhalvan ej går att öppna utåt. Sätt samtidigt ut större blomlådor eller betongsuggor som tvingar bilisterna att sänka hastigheten på de gator som gränsar till lekplatsen. Ungdomar sitter sent på kvällarna och röker på lekplatsen, en belysning hade nog gjort lekplatsen mindre attraktivt för dessa aktiviteter.

Svar (sammanfattning)

Häcken är planerad att klippas inom kort. Vi ska titta på en lösning för att hindra att även det breda grindbladet öppnas utåt, detta blir dock inte förrän efter semestrarna. Tyvärr har vi problem med höga hastigheter på flertalet av våra gator. Vi kommer under hösten att genomföra en trafikräkning på Snapphanegatan för att kartlägga trafikanternas beteende.
I dagsläget avvaktar vi med belysning på lekplatsen men jag ber våra fältassistenter besöka lekplatsen några kvällar när de är i Broby.

Diarienummer
KS 2019/01173
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2019-07-31
Svar lämnat
2019-08-01
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?