Miljön kring Trollacenter

Synpunkt (sammanfattning)

Vid det nyss invigda Trollacenter har jag sett att allt flera (många) av de nyplanterade träden saknar stöd och lägger sig längs med marken eller är på väg att lägga sig, gäller i synnerhet de klena träden på slänten mot Boaltsvägen. Man borde se till att gå igenom hur samtliga träd är stöttade och se till att alla träd får det stöd som fordras.
Papperskorgar borde finnas vid skaterampen liksom någon bänk att ta igen sig på. Papperskorgen som står vid en bänk en bit ifrån linbanan hade gjort bättre nytta i närmre anslutning till linbana och gunga. Fimpar är ett problem över hela området och i synnerhet vid lilla scenen där för övrigt elcentralen saknar lås och luckan ofta står öppen.
Kanonbra med den fina toaletten vid ishallen, men vem står för städning och tillsyn? Just idag ser det inte så bra ut där. Som Östra Göingebo är jag jätteglad för den stora satsning som gjorts på gamla sågverkstomten och man vill verkligen se att området sköts och utnyttjas av många och att vi alla hjälps åt med detta. Tråkigt att mycket tvunget skall sabbas och förstöras.

Svar (sammanfattning)

Vi gör en översyn av de träden som står i slänten. Vad gäller papperskorgarna har du helt rätt i att det saknas en vid skaterampen, vi ombesörjer så att en sätts upp samt en bänk sätts på lämplig yta i närheten av rampen.
I övrigt kommer en översyn att göras så att papperskorgar hamnar mer strategiskt än vad de är placerade idag. Fimpar är ett återkommande problem där det rör sig mycket folk, det finns möjlighet att fimpa ovanpå alla stora papperskorgar eller så kan man ju fimpa och lägga i någon av papperskorgarna. Jag vet tyvärr inte hur vi ska komma åt problemet helt utan att vi får för söka plocka en del förhand. Toaletten har en avdelning på kommunen hand om, stämmer av med ansvarig angående städningen. Elskåpet skulle ha varit låst, ombesörjer att så sker snarast. Önskar dig en fortsatt trevlig sommar och att Trollacenter ska få bli en trevlig mötesplats!

Diarienummer
KS 2019/01162
Typ av synpunkt
Beröm, Förslag
Synpunkten inkommen
2019-07-25
Svar lämnat
2019-07-26
Handläggare
Ann-Sofie Görnebrand, Arbetsledare Skog/Park

Hittade du inte vad du sökte?