Lyssna på medborgarnas synpunkter gällande Mölleskolan

Synpunkt (sammanfattning)

När jag läser Patric Åbergs svar gällande medborgarnas synpunkter på nedläggningen av Mölleskolan får jag uppfattningen att du redan har bestämt dig för att lägga ner Mölleskollan. Ditt jobb som folkvald politiker är att även lyssna på vad invånarna vill med Sibbhult, vad tjänstemännen anser borde inte väga lika tungt då de bara gör sitt jobb. Vi invånarna är de som varje dag måste leva med de beslut som ni politiker fattar och det måste väga tyngre än tjänstemännens åsikter. Lyssna på vad vi invånare vill med Sibbhult och det är en levande by med en kommunal skola.

Svar (sammanfattning)

Just nu pågår den politiska processen om Mölleskolans framtid och hur vi ska säkerställa en likvärdig utveckling för alla elever. Det är många aspekter i ett sådant beslut. Jag lyssnar och tar in mångas uppfattningar särskilt från väldigt många Sibbhultsbor. Min roll som Kommunstyrelsens ordförande är att värna helheten i kommunen och se till att allt går ihop på slutet. Både ekonomiskt men också ur ett kvalitetsperspektiv. Det är utmaningen i min roll och den jag tycker är svårast. Att väga olika intressen mot varandra och våga prioritera.

Diarienummer
2023-01473
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2023-11-24
Svar lämnat
2023-11-27
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?