Lyssna på invånarna i Sibbhult gällande Mölleskolan

Synpunkt (sammanfattning)

Angående nedläggningen av Mölleskolan. Jag har inte hört någon kommuninvånare som är positivt inställd till nedläggningen. Läser man inkomna synpunkter är det många som protesterar mot och ifrågasätter nedläggningen. Namninsamling har genomförts mot nedläggningen av Mölleskolan och grupp har bildats för att bevara Mölleskolan. Politiker, ni är folkvalda. Lyssna på de som ni representerar. Det finns annat i kommunens verksamheter som man kan spara pengar på. Till exempel, vad kostar placeringar på hem för vård eller boende (HVB) och insatser för missbrukare årligen? Finns det andra insatser man kan göra för att förhindra att de hamnar där? Till exempel tryggheten att få gå i en liten skola i byn man bor i, gå i en mindre klass där alla blir sedda. Möjlighet att kunna delta i fritidsaktiviteter på fritiden istället för att lägga flera timmar i veckan på resande. Elevhälsoteam kan man dela så de har flera skolor de arbetar mot. Mängden elever kommer att vara den samma oavsett vilken skola de går på. Allt handlar om hur man väljer att organisera sig, det kostar inte kommunen mer om elevhälsoteamet befinner sig på olika skolor olika dagar i veckan. Fyra miljoner är ingen stor besparing med tanke på allt negativt det för med sig i flera år framöver både för Sibbhult men också för Östra Göinge kommun.

Svar (sammanfattning)

Det är som du skriver många som har synpunkter i denna fråga, något annat vore konstigt. Självklart är detta en svår fråga med många olika aspekter som vi har att väga in. Vi har nu fått till oss utredningen som förvaltningen tagit fram. Den diskuteras just nu i alla partigruppen för att öka förståelsen för läget och vilka olika alternativ vi har framöver. I mitt uppdrag handlar det om att prioritera. Särskilt just nu i tuffa tider. Det är då ledarskapet sätts på prov. Därför måste vi göra kloka åtgärder men som också sparar pengar. När vi minskar volymer måste vi anpassa oss efter en ny kostym och så är det alltid. Alla verksamheter går nu igenom sina budgetar och genomför åtgärder både stora och små. Det viktigaste är nu att se till att helheten går ihop men jag håller med dig om att detta verkligen inte är roligt och väldigt tufft, även för mig.

Diarienummer
2023-01465
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2023-11-23
Svar lämnat
2023-11-29
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?