Lekplatser i Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

Jag läste att i Kristianstad ska de rusta upp en del lekplatser och vill ha åsikter kring detta! Jag vet en lekplats som skulle behöva upprustning och det är den uppe på Väster i Knislinge. Här bor det många barnfamiljer som jag tror gärna skulle vilja ha en bra lekplats! På den grönytan tror jag man skulle kunna bygga en större lekplats som många skulle ha glädje av.
Återkoppling på svar:
Jag vet att vi har en större lekplats vid busstationen i centrum av Knislinge. Dock anser jag inte att denna är riktigt anpassad för olika åldrar utan att den endast ger upphov till klättring för de större barnen. Det borde även ses över kring detta så att olika åldrar kan leka tillsammans på samma lekplats. Sen borde ju t.ex. Knislinge ha kanske två lekplatser som är uppdaterade så att olika åldrar kan leka på samma. Jag tackar så mycket för ditt svar och ger dig något ytterligare att fundera på och ta med i dina framtida funderingar.

Svar (sammanfattning)

Vår strategi är att ha en större och finare lekplats centralt i varje by. Det vi arbetar med som nästa projekt är en ny lekplats i Broby.

Diarienummer
KS 2019/01097
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2019-07-08
Svar lämnat
2019-07-08
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?