Lekplats i Sibbhult

Synpunkt (sammanfattning)

I Sibbhult har vi en lekpark i centrum av byn som har många besökare kvällstid och på helger. Sedan en tid tillbaka växer ogräs, tistlar och nässlor fritt. Bord och bänk är sönder liksom staket till gungor. Sanden under attraktioner är fylld av diverse saker, bland annat glas. Papperskorgar töms regelbundet vilket är bra. Allt annat är katastrof. Jag vore glad om ni tar er tid att åka och inspektera.

Svar (sammanfattning)

Jag beklagar detta, det är mycket med skadegörelser för tillfället och det tar mycket av våra resurser. Vi har varit och sanerat glas där i dag. De övriga punkterna med ogräs, bänkar, bord och staket kommer vi att göra vid så fort vi får möjlighet. Tack för att du upplyser oss.

Diarienummer
KS 2021/01274
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-06-08
Svar lämnat
2021-06-09
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?