Kontroll av felparkerade fordon

Synpunkt (sammanfattning)

Den senaste månaden har parkeringsvakter vid ett flertal tillfällen ronderat Gullringsområdet för att kontrollera felparkerade fordon, vilket är mycket bra. Problem kvarstår dock, då fordon bara flyttats några meter för att sedan åter blockera nästan samma plats under flera veckor. Efter nytt besök av parkeringsvakter har förfarandet upprepats - man flyttar fordonet symboliskt någon meter men tar inte bort det från gatan. Troligen krävs ännu tätare kontroller av vakterna för att man ska förstå att denna trafikfara måste bort från gatan permanent. Olycksrisken kopplad till framkomlighet och svårighet att mötas för bilar och övriga trafikanter är ännu högre nu under den mörka årstiden. Det har varit nära olyckor tidigare och det vore tråkigt om något sådant ska krävas för att man ska inse allvaret i situationen.

Svar (sammanfattning)

Vi är tacksamma för informationen. Vi kommer att fortsatt ha tätare kontroller i området tills det att problemet är löst.

Diarienummer
KS 2021/02171
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-10-08
Svar lämnat
2021-10-12
Handläggare
Håkan Martinsson, Arbetsledare förråd och verkstad

Hittade du inte vad du sökte?