Kommuninvånare ifrågasätter parkeringsförbudet på en gata

Synpunkt (sammanfattning)

Hur kan man som kommun bestämma att det ska vara parkeringsförbud på ett ställe på en gata bara för att en person klagar?

Svar (sammanfattning)

Den nämnda delen av gatan har flertalet utfarter med carportar nära fastighetsgräns, därför anses det befogat ut trafiksäkerhetssynpunkt med parkeringsförbud på sträckan.

Diarienummer
KS 2021/00702
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-03-23
Svar lämnat
2021-03-23
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?