Kommunens ansvar kring för höga hastigheter på vägarna

Synpunkt (sammanfattning)

Har läst många inlägg på Östra Göinge kommuns hemsida och både medborgare och kommunen tycker att vi har problem i kommunen med för hög hastighet på våra vägar. Kommunen svarar gång på gång att det är polisens sak att göra hastighetskontroll och ge böter, och det är det enda som är rätt i svaret från kommunen. I annan kommun så har man en hel del fartdämpande åtgärder och när jag frågar dem så får jag till svar att det ligger hos politikernas och kommunens intresse att satsa och prioritera pengar till just fartdämpande medel! Det är inte polisen som väljer eller beslutar att sätta ut fartdämpande medel, utan det är kommunen! Får en känsla av att man försöker frånsäga sig sitt ansvar som kommun, för att en kommun ska väl jobba för medborgarna, inte emot dem? I just denna fråga ang. hastighet i kommunen så kan man få en känsla av att kommunen och politiker väljer att vara ytterst passiva i frågan istället för att vara öppen och fråga sig själva hur det kommer sig att andra kommuner kan och vill lösa problemet och inte vi? Östra Göinge har en alldeles underbar miljö, synd att man inte på ett säkert sätt kan njuta av miljön tillfullo!

Svar (sammanfattning)

Kommunen har satsat på säkerhet för oskyddade trafikanter under flera år nu, senast monterades GCM stöd (gång-, cykel- och mopedväg) på Kyrkogatan i Broby. Dock är det en polisiär uppgift att se till så att gällande hastigheter åtföljs. Kommunen genomför hastighetsmätningar, dessa delges till Polisen som stöd för deras planering vid kommande hastighetskontroller.

Diarienummer
KS 2019/01202
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2019-08-09
Svar lämnat
2019-08-13
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?