Kommunalbil blockerade för kommuninvånare

Synpunkt (sammanfattning)

Jag förstår att ni har ett viktigt arbete. Men att parkera så här när jag har en grabb med funktionsnedsättning är inte ok när skolbussen ska fram och förbi. Ni kanske skulle kunna ställa er på sidan. Förstår, absolut ert viktiga arbete och förstod att det var brådskande, men det är inte första gången.

Svar (sammanfattning)

Vi tar det här på allvar och jag är tacksam för att du har uppmärksammat detta. Vi har diskuterat i gruppen vikten av att följa trafikreglerna och även vara uppmärksam på var man får parkera och vilka regler som gäller för just det området. Jag kommer även informera de chefer som också har personal som är ute och kör att detta tas upp och informeras ut i de olika grupperna.

Diarienummer
KS 2022/00559
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-03-08
Svar lämnat
2022-03-11
Handläggare
Marita Nyström, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?