Klagomål på sopning av gatorna i Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

När man sopade rent vår gata i Knislinge så "glömde" man halva gatan. Endast innersvängen sopades medan gruset ligger kvar på sidan vid hus med ojämna nummer. Vore tacksam om man åtgärdar detta.

Svar (sammanfattning)

Vi har haft mekaniska problem med våra maskiner och en fördröjning med att få fram reservdelar på grund av Corona.
För mer information se kommunens hemsida: https://www.ostragoinge.se/nyheter/da-sopas-gatan-dar-du-bor/

Diarienummer
KS 2021/00805
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-04-08
Svar lämnat
2021-04-14
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?