Klagomål på snöröjning vid Snapphaneskolan

Synpunkt (sammanfattning)

Jag kommer med klagomål över skottningen på Snapphaneskolan i Knislinge och hoppas detta kan åtgärdas omgående.

Svar (sammanfattning)

Ursäkta mitt mycket sena svar. Jag kan bara be om ursäkt på kommunens vägnar. Vi hade ny entreprenörer, med gamla kartor. Detta har vi ändrat genom att skapa nya plogningskartor för våra entreprenörer. Vi får hoppas att plogningen vid nästa tillfälle utförs bättre.

Diarienummer
KS 2021/02705
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-12-09
Svar lämnat
2021-12-30
Handläggare
Glenn Nilsson, Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?