Klagomål på snöhantering i kommunen

Synpunkt (sammanfattning)

Eftersom byn är avstängd så kör all trafik via Röingevägen i Broby. Hoppas ni har skottat trottoarerna där i natt. Totalt livsfarligt att gå längs vägen.

Svar (sammanfattning)

Har haft dialog med synpunktslämnaren om riktlinjer för snöröjning.

Diarienummer
KS 2021/02603
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-12-01
Svar lämnat
2021-12-01
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?