Klagomål på sliten klätterställning och delar av lekplats i Sibbhult

Synpunkt (sammanfattning)

Onormalt slitage på delar av "tåget" och klätterställningen på Sibbhults lekplats. Söndriga trädelar. Risk för att barnen skadar sig.

Svar (sammanfattning)

Tack för din synpunkt. Vi har varit och kontrollerat utrustningen och detta leder inte i nuläget till några omedelbara åtgärder på den aktuella lekplatsen. Kan inte heller se att vi fått anmärkning, vilket skulle inneburit åtgärder inom en viss tidsram. Våra lekplatser besiktigas regelbundet av intern och extern personal.
Under våren kommer även vårt serviceteam att åka runt i kommunen och rengöra vår utrustning som finns på våra lekplatser.

Diarienummer
KS 2021/00792
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-04-06
Svar lämnat
2021-04-14
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?