Klagomål på läkemedelshantering för kund

Synpunkt (sammanfattning)

Inkommer synpunkter på kommunens läkemedelshantering för en kund.

Svar (sammanfattning)

Synpunkten kommer att utredas som en avvikelse.

Diarienummer
KS 2021/00974
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-04-28
Svar lämnat
2021-04-28
Handläggare
Lotta Tyrberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hittade du inte vad du sökte?